Wycieczka do Plastinarium

Dnia 9 listopada grupa 30-osobowa słuchaczy Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu z wydziałów Opiekun Medyczny i Opiekun w Domu Pomocy Społecznej wraz z opiekunami mgr Barbarą Kasperczyk i mgr Anną Bajsarowicz była na wycieczce w Centrum Kompetencji Anatomicznej „Plastinarium” w Guben. Uczestnicy mieli możliwość kształtowania wyobraźni o budowie i funkcjonowaniu ciała ludzkiego oraz wzajemnych powiązaniach i zależnościach pomiędzy poszczególnymi układami i narządami, pogłębienia wiedzy o historii anatomii oraz poznali metody plastynacji ciał.