Konkurs animacyjny „Wolontariat na medal 2014”

Udział w konkursie animacyjnym „Wolontariat na medal 2014” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie. Naszym partnerem w realizacji konkursu jest Dzienny Dom Pomocy w Rawiczu oraz Przedszkole nr 5 „ Pod Grzybkiem”.
Opiekun wolontariatu mgr Bożena Michalik ze słuchaczkami wydziału Technik masażysta- Katarzyna Kaczmarek oraz Ewą Rudyńską prowadziły zabawę w pierwsza pomoc dla dzieci grupy przedszkolnej.