Kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

WSCKZiU w Rawiczu ogłasza nabór pielęgniarek i położnych na kurs specjalistyczny z zakresu resuscytacji krążeniowo- oddechowej nr 01/11 który realizowany jest w terminie 01.10.2014- 02.12.2014. Kolejna edycja kursu planowana jest w Lutym 2015r. Zainteresowane osoby mogą składać zgłoszenia w sekretariacie szkoły.
Więcej informacji pod nr. telefonu: (65) 545 21 20 lub w sekretariacie szkoły.

Karta zgłoszenia na kurs

Plan realizacji godzin

Plan Nauczania

decyzja