XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rawiczu

Dnia 12 stycznia 2014 roku zorganizowano XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Domu Kultury w Rawiczu. Wzorem lat ubiegłych Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu również dołączyło się do akcji. Obecny finał i zebrane pieniądze będą przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów.

Słuchacze wraz z opiekunem mgr Barbarą Kasperczyk:
• prezentowali resuscytację dziecka,
• wykonywali pomiary cukru i ciśnienia,
• brali udział w zbiórce pieniędzy,
• wykonali pokaz masażu ręki oraz
• pobierali wymazy i wypełniali kwestionariusze dla Dawców Szpiku.

W finale uczestniczyło 5 słuchaczy z wydziału Ratownik medyczny II rok oraz 5 słuchaczy z wydziału Technik Masażysta I rok.

Tekst: mgr Barbara Kasperczyk