XX-lecie Banku Żywności

W dniu 16 listopada 2013 r. Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu wraz z nauczycielem mgr Barbarą Kasperczyk uczestniczyły w uroczystościach związanych z jubileuszem XX-lecia istnienia Banku Żywności przy Parafii Farnej w Rawiczu.
W czasie uroczystego spotkania podziękowano darczyńcom, sponsorom i wolontariuszom zaangażowanym na rzecz rawickiego Banku Żywności.