IV Młodzieżowe Manewry Wojskowo-Ratowniczo-Gaśnicze w Górze

W dniu 14 maja 2014 roku mieliśmy przyjemność reprezentować Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu – Wydział Ratownik Medyczny. Zawody były prestiżowym wydarzeniem pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Pani Beata Pawłowicz i Szefa Wojskowego Sztabu Wojewódzkiego we Wrocławiu Pana pułkownika Waldemara Bartłomiejczaka oraz Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP we Wrocławiu, Środowiskowego Hufca Pracy w Górze, Urzędu Miasta i Gminy Góra, Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Górze przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Powiatowej Policji w Górze. Patronat medialny zawodów sprawowały Radio Elka w Lesznie, Telewizja Master w Głogowie i Panorama Leszczyńska.
Organizatorzy przydzielili nam zadanie współtworzenia i współudziału w sędziowaniu i przeprowadzeniu jednej z ośmiu konkurencji jaką było – „Udzielanie pomocy poszkodowanemu – pierwsza pomoc przedmedyczna”. Do zadania przygotowaliśmy się bardzo precyzyjnie i zawodowo, biorąc pod uwagę prestiż, powagę i zaangażowanie organizatorów. Pracowaliśmy całą drużyną, w której skład wchodzili słuchacze II Roku Wydziału Ratownik Medyczny w składzie: Roksana Pernak, Damian Hauza, Bartosz Tomaszewicz i mgr Marzenna Kwinecka, jako sędzia tej konkurencji.
Udział w zawodach brało 17 drużyn, w 4 – osobowym składzie zespołowym. Wszystkie drużyny ukończyły przygotowaną przez nas scenkę i opracowaną strategię oceny w wersji opisowej i punktowej. Drużyny wykonywały, a my punktowaliśmy wykonanie RKO na fantomie typu Ania, opatrzenie poszkodowanego przez udzielenie pomocy przedmedycznej, współpraca drużyny i wyposażenie apteczki. Przyznać należy, że konkurencja ta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem organizatorów, obserwatorów i samych uczestników. Każdy zespół po ukończeniu konkurencji otrzymał od nas przygotowane pomoce edukacyjne w formie ksero, tj. : wyposażenie przedmedyczne apteczki oraz algorytm wykonania RKO.
Otrzymaliśmy gratulacje i pochwały za wkład, inicjatywę własną, pomysłowości i niepowtarzalną dotychczas surową, rzetelną i niekwestionowaną ocenę poszczególnych drużyn. Uczestnictwo w tym wydarzeniu dało nam przeświadczenie, że nauka i ewaluacja jest i będzie zawsze numerem jeden. My też przeszliśmy mały i wielki egzamin wiedzy i umiejętności praktycznych, który przejawiał się w rozmowach i dyskusjach. Uczestnictwo w zawodach było dla mnie jak i słuchaczy wielką przygodą i przyjemnością.

Tekst: mgr Marzenna Kwinecka