Giełda kontaktowa „Zaplanuj swoją przyszłość”

Dnia 16.10.2013 r. w rawickim Domu Kultury odbyła się, zorganizowana po raz trzeci przez Punkt Pośrednictwa Pracy w Rawiczu, Giełda Kontaktowa pn. „Zaplanuj swoją przyszłość”.
Giełda skierowana była do uczniów rawickich szkół średnich. Celem spotkania było przedstawienie aktualnej informacji o sytuacji na rynku pracy w powiecie rawickim oraz możliwościach w poszukiwaniu zatrudnienia przez przyszłych absolwentów.
W spotkaniu brali udział słuchacze II roku wydziału Ratownik Medyczny oraz kierownik szkolenia praktycznego mgr Bożena Michalik, która zapoznała uczestników z ofertą edukacyjną naszej szkoły podczas prezentacji multimedialnej.
Słuchacze prowadzili pomiary poziomów cukru we krwi oraz ciśnienia tętniczego dla uczestników Giełdy Kontaktowej. Po wystąpieniach zaproszonych gości udzielaliśmy przy naszym stoisku szczegółowych informacji na temat możliwości kształcenia w naszej szkole.

Tekst: mgr Bożena Michalik