Uprzejmie informujemy osoby zainteresowane skorzystaniem z miejsca noclegowego w Internacie WSCKZiU w Rawiczu, że:

  1. Rezerwację miejsca noclegowego należy zgłosić kilka dni wcześniej – najpóźniej do środy.
  2. Zgłoszenie składa się do sekretariatu podając: imię i nazwisko, kierunek nauki,  datę noclegu, nr telefonu kontaktowego.
  3. Do czwartku należy dokonać wpłaty (nie podlega zwrotowi)  za nocleg na konto PKO BP S.A.  16 1020 4027 0000 1402 1518 9855.
  4. Wysokość opłat:
  1. dla uczniów/słuchaczy Centrum :

– 20 zł (dwadzieścia złotych) doba,

– 15 zł (piętnaście złotych) doba dla uczniów cyklicznie korzystających z zakwaterowania,

  1. inne osoby korzystające 30 zł (trzydzieści złotych) doba.
  1. Do czwartku do godziny 14 należy przedstawić potwierdzenie wpłaty (skan, zdjęcie itp.) na adres:             sekretariat@medyk-rawicz.com.pl
  2. Dowód wpłaty należy mieć przy sobie przy kwaterowaniu do Internatu.

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu informuje o możliwości wynajęcia: 
• pokoi 
• pomieszczeń internatu 
• sal wykładowych 
• sali komputerowej 

Sale wykładowe wyposażone w projektor i laptop 

Informacje: 
Tel. 65/545 21 20 
mail: sekretariat@medyk-rawicz.com.pl