Wolontariat w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu

Słuchacze Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu znajdują czas, aby wcielać się w odpowiedzialne role wolontariackie. Praca na rzecz środowiska osób wieku starszego oraz niepełnosprawnych  przygotowuje młodzież  do pełnienia odpowiedzialnych funkcji zawodowych. Kształtowane w wolontariacie postawy empatii, wrażliwości oraz komunikacji ułatwiają pełnienie odpowiedzialnych funkcji zawodowych i wzbogacają w doświadczenia zawodowe. Wolontariat jest też doskonałą szkołą charakteru. W równym stopniu wzbogaca obie strony – nie tylko tego, kto korzysta z pomocy. Uczy życia w zespole, wśród – i dla – innych.

Wszyscy wolontariusze w WSCKZiU w Rawiczu tworzą zgraną grupę ochotników, chcących pomagać ludziom w potrzebie. Ekipą wolontariuszy koordynuje mgr Bożena Michalik i to właśnie dzięki niej wolontariusze mogą pomagać ludziom w różnych sytuacjach życiowych. Szkoła zapewnia dobre warunki realizacji działań wolontariackich i jest organizacją przyjazną wolontariuszom.

Działalność wolontariacką rozpoczęła się  w Medycznym Studium Zawodowym w 1998 roku. Wtedy powstał pomysł założenia Stowarzyszenia Osób Sprawnych Inaczej Ich Rodzin I Przyjaciół „ Pomocna Dłoń ”, a założycielami w 1999 roku byli ówcześni słuchacze Medycznego Studium Zawodowego.

Działalność wolontariatu polega głównie na wykonywaniu czynności opiekuńczych u osób z dysfunkcjami narządu ruchu oraz w środowiskach osób wieku starszego. Nawiązujemy współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób wieku starszego i niepełnosprawnych i chętnie wspieramy ich w realizacji statutowych celów.

Słuchacze poszczególnych kierunków kształcenia mają możliwość rozpoczęcia pracy wolontariackiej z chwilą podjęcia nauki w szkole. Wolontariusze angażują się w różnorodne akcje realizowane na rzecz lokalnego środowiska i  uzyskali już wiele cennych wyróżnień oraz nagród. Od kilku już lat zdobywają wyróżnienia w  konkursie „Barwy Wolontariatu”. Kilkakrotnie byli nominowani do ogólnopolskiego etapu konkursu „Barwy Wolontariatu”. W roku 2011 r. otrzymali zaproszenie prezydenta Bronisława Komorowskiego do udziału w uroczystej Gali Wolontariatu w Pałacu Prezydenckim.