Trwa nabór zimowy na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Opiekuna Medycznego.

 W naszej szkole bezpłatnie zdobędziesz zawód.

Zapraszamy na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Opiekuna Medycznego.  Nie wymagane wykształcenie średnie! Kształcenie zaoczne.

Ukończenie wymienionego kursu pozwoli znaleźć zatrudnienie m. in. w zakładach opieki zdrowotnej, zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz pielęgniarsko-opiekuńczych, hospicjach     i domach pomocy społecznej.

Jeszcze nie jest za późno na rekrutację. Zostań zawodowym opiekunem medycznym!

 Dodatkowe informacje o kursie i zawodzie opiekuna medycznego:

 Dokumenty do pobrania znajdują się poniżej. Wypełnione karty zgłoszeń można przesłać na: sekretariat@medyk-rawicz.com.pl , umieścić w skrzynce na listy, która znajduje się na budynku szkoły lub dostarczyć do sekretariatu.

Warunki przyjęcia:
1. Przyjmowanie w/g kolejności składania dokumentów
2. Rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Opiekuna Medycznego:

  •  Karta zgłoszenia na kurs.

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ulotka

Opis zawodu opiekun medyczny

ZAPRASZAMY DO NASZEJ PLACÓWKI !!!


REKRUTACJA 2020/2021

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu ogłasza nabór uczniów/słuchaczy na rok szkolny  2020/2021 na następujące kierunki nauczania:

Medyczne Studium Zawodowe (KSZTAŁCENIE MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH)
NAZWA ZAWODU W DANYM ODDZIALE Forma Dzienna
(Okres nauczania)
Forma Stacjonarna min. 3 dni w tyg.
(Okres nauczania)
Forma Zaoczna
piątki i soboty
/co 2 tygodnie/
(Okres nauczania)
Opiekunka dziecięca 2 lata 2 lata 2 lata
Opiekun w domu pomocy społecznej 2 lata 2 lata 2 lata
Technik Usług Kosmetycznych 2 lata 2 lata 2 lata
Asystent osoby niepełnosprawnej 1 rok 1 rok 1 rok
Opiekunka środowiskowa 1 rok 1 rok 1 rok
Technik masażysta 2 lata 2 lata —————————
Opiekun medyczny 1 rok 1 rok 1 rok
Terapeuta zajęciowy 2 lata 2 lata —————————
Opiekun osoby starszej 2 lata 2 lata 2 lata
Technik BHP 1,5 roku 1,5 roku 1,5 roku
Technik Sterylizacji Medycznej 1 rok 1 rok 1 rok

 

Warunki przyjęcia:
1. Przyjmowanie w/g kolejności składania dokumentów
2. Rozmowa kwalifikacyjna.

Zajęcia mogą odbywać się w godzinach popołudniowych lub w wybranych dniach tygodnia (dostosowane do grupy słuchaczy).

Aby uzyskać więcej informacji na temat kierunku i naboru proszę „najechać” myszką na poszczególne kierunki.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu do WSCKZiU:

  •  Podanie,
  •  Życiorys,
  •  Świadectwo szkoły średniej,
  •  Zaświadczenie lekarskie (od lekarza rodzinnego stwierdzające zdolność do nauki    w wybranym zawodzie),
  •  Fotografie – 4 sztuki,

Podania prosimy składać w siedzibie szkoły.

>Podanie do MSZ<

>Wzór CV<

Drzwi otwarte:

18 kwietnia 2020 r. godz. 10.00 – 17.00