REKRUTACJA 2022/2023

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu ogłasza nabór uczniów/słuchaczy na rok szkolny  2022/2023 na następujące kierunki nauczania:

Medyczne Studium Zawodowe (KSZTAŁCENIE MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH)
NAZWA ZAWODU W DANYM ODDZIALE Forma Dzienna
(Okres nauczania)
Forma Stacjonarna min. 3 dni w tyg.
(Okres nauczania)
Forma Zaoczna
piątki i soboty
/co 2 tygodnie/
(Okres nauczania)
Opiekunka dziecięca 2 lata 2 lata 2 lata
Opiekun w domu pomocy społecznej 2 lata 2 lata 2 lata
Technik Usług Kosmetycznych 2 lata 2 lata 2 lata
Asystent osoby niepełnosprawnej 1 rok 1 rok 1 rok
Opiekunka środowiskowa 1 rok 1 rok 1 rok
Technik masażysta 2 lata 2 lata —————————
Opiekun medyczny 1,5 rok 1,5 rok —————————
Terapeuta zajęciowy 2 lata 2 lata —————————
Opiekun osoby starszej 2 lata 2 lata 2 lata
Technik BHP 1,5 roku 1,5 roku 1,5 roku
Technik Sterylizacji Medycznej 1 rok 1 rok 1 rok
Florysta 1 rok 1 rok 1 rok

 

Warunki przyjęcia:
1. Przyjmowanie w/g kolejności składania dokumentów
2. Rozmowa kwalifikacyjna.

Zajęcia mogą odbywać się w godzinach popołudniowych lub w wybranych dniach tygodnia (dostosowane do grupy słuchaczy).

Aby uzyskać więcej informacji na temat kierunku i naboru proszę „najechać” myszką na poszczególne kierunki.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu do WSCKZiU:

  •  Podanie,
  •  Życiorys,
  •  Świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  •  Zaświadczenie lekarskie (od lekarza rodzinnego stwierdzające zdolność do nauki    w wybranym zawodzie),
  •  Zdjęcia legitymacyjne – 2 sztuki,

Podania prosimy składać w siedzibie szkoły.

>Podanie do MSZ<

>Wzór CV<

Drzwi otwarte:

23.04.2022 r. godz. 10.00 – 17.00
28.05.2022 r. godz. 10.00 – 17.00