Dyrektor szkoły: 
Urszula Maćkowiak

Kierownik szkolenia praktycznego: 
Bożena Michalik

Nauczyciele: 

Bajsarowicz Anna
Balcerek Anna
Brzezińska Ewa
Chudzińska Patrycja
Cieśla Marcin
Jędrzejak Aneta
Kalecka Agnieszka
Karkosz Barbara
Kasperczyk Barbara
Kokocińska Paulina
Kosmowska Marta
Kosowska Grażyna
Kowalińska Cecylia
Leciejewski Robert
Ławniczak Aleksandra
Maćkowiak Urszula
Mańkowska Izabela
Michalik Bożena
Pałka Hanna
Pawłowska Karolina
Przewoźnik Magdalena
Skrzypczak Bonifacy
Sobko Elżbieta
Superczyński Mariusz
Turek Jolanta
Wojciechowska Beata

Pracownicy administracji: 

Główna księgowa: 
Grządzielewska Lucyna

Samodzielny referent ds. kadr i płac:
Hauk Patrycja

Referent:
Murawa Monika

Specjalista ds. kursów zawodowych:
Ewa Nowicka

Sekretarz szkoły:
Szymańska Anna

Konserwator maszyn i urządzeń:
Zajczewski Krzysztof

Pracownicy obsługi: 
Kociemba Piotr
Kaczmarek Ewa
Pastuszka Emilia
Woźna Elżbieta