Dyrektor szkoły: 
Urszula Maćkowiak

Kierownik szkolenia praktycznego: 
Bożena Michalik

Nauczyciele:
Bajsarowicz Anna
Brzezińska Ewa
Chudzińska Patrycja
Cieśla Marcin
Grześkowiak Natalia
Jędrzejak Aneta
Kalecka Agnieszka
Karkosz Barbara
Kasperczyk Barbara
Kokocińska Paulina
Kosmowska Marta
Kosowska Grażyna
Kowalińska Cecylia
Leciejewski Robert
Litwinowicz Elżbieta
Maćkowiak Urszula
Mańkowska Izabela
Michalik Bożena
Pałka Hanna
Przewoźnik Magdalena
Skrzypczak Bonifacy
Superczyński Mariusz
Wojciechowska Beata

Pracownicy administracji: 

Główna księgowa: 
Grządzielewska Lucyna

Samodzielny referent ds. kadr i płac:
Hauk Patrycja

Referent ds. księgowości:
Angelika Giera

Specjalista ds. kursów zawodowych:
Beata Duda

Sekretarz szkoły:
w/z Katarzyna Murawka

Konserwator maszyn i urządzeń:
Zajczewski Krzysztof

Pracownicy obsługi: 
Gocek Halina
Kociemba Piotr
Kaczmarek Ewa
Woźna Elżbieta