medykzdjecie

Witamy serdecznie na stronie

Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu!

W skład centrum wchodzą Medyczne Studium Zawodowe, Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego.

  • Centrum, w którym prowadzone są pozaszkolne formy kształcenia (kursy kwalifikacyjne, kursy umiejętności, kursy kompetencji, inne kursy),
  • Centrum, od ponad 50 lat trwale związanego z ziemią rawicką (Państwowa Szkoła Asystentek Pielęgniarstwa, Liceum Medyczne),
  • Centrum, którego mury opuściło ponad 3000 absolwentów,
  • Centrum, którego absolwenci z sukcesami pracują w wielu placówkach, w Polsce i poza granicami naszego kraju,
  • Centrum, w którym zdobędziesz ciekawy zawód oraz podniesiesz swoje kwalifikacje zawodowe,
  • Centrum, łączącym tradycję z nowoczesnością.

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu kontynnuje ponad 50 letnią tradycję szkolnictwa medycznego na terenie Rawicza.

Od 1 stycznia 2013 r. w skład Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu wchodzą:
1) Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu – szkoła dla młodzieży
2) Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi pozaszkolne formy szkolenia takie jak:
a) kwalifikacyjny kurs zawodowy
b) kurs umiejętności zawodowych
c) kurs kompetencji ogólnych
d) inne kursy.

Od 15 sierpnia 2017 r. funkcjonuje również Centrum Kształcenia Ustawicznego – pozaszkolne formy kształcenia

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu mieści się w budynku położonym przy ul. Grota Roweckiego 6 w kompleksie szpitalnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Budynek posiada 4 kondygnacje. Od roku szkolnego 1961/62 budynek użytkowany był przez Liceum Medyczne przekształcone w 1996 r. w Medyczne Studium Zawodowe. Ogólna powierzchnia użytkowa wynosi 2645 m.

Stan bazy dydaktycznej szkoły jest bardzo dobry. Posiadamy nowoczesny sprzęt zapewniający wysoką jakość nauczania zarówno przedmiotów teoretycznych jak i praktycznej nauki zawodu.

W latach 1992 – 1993 przeprowadzony został gruntowny remont w budynku szkolnym. Założone zostało ogrzewanie centralne gazowe, zmodernizowano pracownie. W roku 1995 w budynku szkolnym na kondygnacji III p. przeprowadzony został kapitalny remont. W chwili obecnej mieści się tam nowocześnie wyposażony Dom Słuchacza.

WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RAWICZU JEST:

→ PLACÓWKĄ PUBLICZNĄ,
→ SZKOŁĄ BEZPŁATNĄ,
→ SZKOŁĄ POLICEALNĄ (NIE WYMAGAMY MATURY!!!),

SŁUCHACZE/UCZNIOWIE WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RAWICZU MAJĄ DO DYSPOZYCJI:

→ BOGATĄ BAZĘ DYDAKTYCZNĄ,
→ SALE WYKŁADOWE,
→ PRACOWNIE DO NAUKI ZAWODU,
→ BIBLIOTEKĘ,
→ ZAPEWNIONE BEZPŁATNE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA.

SŁUCHACZE/UCZNIOWIE WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RAWICZU MAJĄ MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA:

→ Z PRACOWNI KOMPUTEROWEJ I CENTRUM MULTIMEDIALNEGO,
→ Z SIŁOWNI,
→ Z PŁYWALNI OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W RAWICZU,
→ Z INTERNATU DLA OKOŁO 25 UCZNIÓW/SŁUCHACZY,
→ ZE STYPENDIÓW NAUKOWYCH, KTÓRE SĄ PRZYZNAWANE W MIARĘ POSIADANYCH ŚRODKÓW.

W WIELKOPOLSKIM SAMORZĄDOWYM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RAWICZU:

→ WYSTAWIAMY LEGITYMACJE SZKOLNE UPRAWNIAJĄCE DO ZNIŻEK NA PRZEJAZDY,
→ ABSOLWENCI SZKOŁY OTRZYMUJĄ DOSKONAŁE KWALIFIKACJE NIEZBĘDNE NA RYNKU PRACY KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ,
→ SŁUCHACZE ZDAJĄ EGZAMIN ZEWNĘTRZNY W SZKOLE, GDYŻ JESTEŚMY OŚRODKIEM EGZAMINACYJNYM OKE.

Zapraszamy do regularnego odwiedzania strony naszego Centrum, gdzie regularnie publikujemy nowości z życia szkoły oraz aktualną ofertę atrakcyjnych kierunków nauczania i kursów zawodowych.