Uprzejmie informujemy osoby zainteresowane skorzystaniem z miejsca noclegowego w Internacie WSCKZiU w Rawiczu, że:

  1. Rezerwację miejsca noclegowego należy zgłosić kilka dni wcześniej – najpóźniej do środy.
  2. Zgłoszenie składa się do sekretariatu podając: imię i nazwisko, kierunek nauki,  datę noclegu, nr telefonu kontaktowego.
  3. Do czwartku należy dokonać wpłaty (nie podlega zwrotowi)  za nocleg na konto PKO BP S.A.  16 1020 4027 0000 1402 1518 9855.
  4. Wysokość opłat:
  1. dla uczniów/słuchaczy Centrum :

– 20 zł (dwadzieścia złotych) doba,

– 15 zł (piętnaście złotych) doba dla uczniów cyklicznie korzystających z zakwaterowania,

  1. inne osoby korzystające 30 zł (trzydzieści złotych) doba.
  1. Do czwartku do godziny 14 należy przedstawić potwierdzenie wpłaty (skan, zdjęcie itp.) na adres:             sekretariat@medyk-rawicz.com.pl
  2. Dowód wpłaty należy mieć przy sobie przy kwaterowaniu do Internatu.

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu, jako szkoła o znaczeniu regionalnym, posiada Internat, w którym mogą zamieszkać wszyscy uczący się w nim uczniowie i słuchacze.
• Internat rawickiego medyka znajduje się na III piętrze budynku szkoły, dzięki czemu mieszkający w nim uczniowie, by udać się na lekcje muszą zejść 2 piętra niżej do pracowni / sal lekcyjnych.
• Cena za pobyt w internacie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu jest bardzo przystępna, tak, że z pewnością nie nadwyręży budżetu domowego rodziców osób uczących się i mieszkających w internacie.
• Dlatego też, z internatu, wcześniej Liceum Medycznego, później Medycznego Studium Zawodowego a obecnie Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu korzystało bardzo wielu uczniów i słuchaczy rawickiego medyka.
• W miarę możliwości – wolnych miejsc – w internacie mogą zamieszkać inne osoby. Więcej informacji w zakładce „Wynajem pomieszczeń”
• Internat Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu, w miarę posiadanych środków finansowych, jest sukcesywnie modernizowany i unowocześniany, dzięki czemu stale poprawia się standard internatu rawickiego medyka.