Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu, jako szkoła o znaczeniu regionalnym, posiada Internat (Dom Słuchacza), w którym mogą zamieszkać wszyscy uczący się w nim uczniowie.

• Internat rawickiego medyka znajduje się na III piętrze budynku szkoły, dzięki czemu mieszkający w nim uczniowie, by udać się na lekcje muszą zejść 2 piętra niżej do pracowni / sal lekcyjnych.

• Cena za pobyt w internacie Medycznego Studium Zawodowego w Rawiczu jest bardzo przystępna, tak, że z pewnością nie nadwyręży budżetu domowego rodziców osób uczących się i mieszkających w internacie.

• Dlatego też, z internatu, wcześniej Liceum Medycznego, a obecnie Medycznego Studium Zawodowego w Rawiczu korzystało bardzo wielu uczniów rawickiego medyka.

• W miarę możliwości – wolnych miejsc – w internacie mogą zamieszkać inne osoby. Więcej informacji w zakładce „Wynajem pomieszczeń”

• Internat Medycznego Studium Zawodowego w Rawiczu, w miarę posiadanych środków finansowych, jest sukcesywnie modernizowany i unowocześniany, dzięki czemu stale poprawia się standard internatu rawickiego medyka.