Zapisy na kursy trwają cały rok, po utworzeniu grupy, kursy odbywają się kilkakrotnie w roku.

Zapisy pod numerem telefonu 65/545-21-20 lub e-mail:
kursy@medyk-rawicz.com lub sekretariat@medyk-rawicz.com

Karta zgłoszeniowa na kurs do pobrania kliknij tutaj.

WSCKZiU w Rawiczu zastrzega sobie prawo odwołania kursu w przypadku nie zebrania, minimalnej ilości  osób (osoby, które zgłosiły się na kurs zostaną powiadomione o fakcie odwołania kursu)

Wpłata należności za kurs na konto WSCKZiU w Rawiczu po uzyskaniu informacji o zebraniu grupy i podaniu terminu kursu (NIE WCZEŚNIEJ niż 3 dni przed rozpoczęciem kursu, bądź bezpośrednio w dniu kursu )

KONTO BANKOWE
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu

Numer rachunku – Santander Bank  44 1090 1287 0000 0001 2028 4331

Prosimy w tytule przelewu podać imię i nazwisko uczestnika z dopisanym tytułem kursu