Kierunek TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
Szkoła MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
Dla kogo KSZTAŁCENIE MŁODZIEŻY KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH
Forma FORMA DZIENNA FORMA STACJONARNA
(minimum 3 dni w tygodniu)
FORMA ZAOCZNA
(piątki i soboty co 2 tygodnie)

Czas nauki
2 lata 2 lata ————–
Nabór
Kliknij by obejrzeć ulotkę
Informacje o kierunku Terapeuta zajęciowy aktywizuje chorych poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji w celu poprawy funkcjonowania bio – psycho – społecznego pacjenta.Terapeuta zajęciowy to osoba, która interesuje się psychologią i pedagogiką, łatwo nawiązuje kontakty interpersonalne.Terapeuta zajęciowy powinien posiadać uzdolnienia artystyczne i manualne. W trakcie nauki terapeuta zajęciowy zdobywa wiedzę na temat metod organizowania czasu wolnego osobom chorym i z różnym stopniem niepełnosprawności oraz odnajdywania się w nowej sytuacji życiowej spowodowanej urazem lub chorobą.

Terapeuci zajęciowi mogą podjąć zatrudnienie w placówkach rehabilitacji, szpitalach psychiatrycznych, sanatoriach, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Absolwent wydziału Terapeuta Zajęciowy będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1. nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego;
2. rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego;
3. planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
4. organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
5. dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.

Informator o egzaminie Kliknij by zapoznać się z informatorem
Dokumenty do pobrania wzorCV
podanieMSZ