Kierunek OPIEKUN MEDYCZNY
Szkoła MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
Dla kogo KSZTAŁCENIE MŁODZIEŻY KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH
Forma FORMA DZIENNA FORMA DZIENNA
(minimum 3 dni w tygodniu)
FORMA ZAOCZNA
(piątki i soboty co 2 tygodnie)

Czas nauki
1 rok 1 rok 1 rok
Nabór
Kliknij by obejrzeć ulotkę
Informacje o kierunku Opiekun medyczny to zawód, który został wprowadzony do klasyfikacji zawodów w Polsce od lipca 2007 roku. To zawód, który powstał dzięki ogromnemu wysiłkowi Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społeczne.

Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.

Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.

Absolwent wydziału Opiekun Medyczny będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1. rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
2. pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych
3. asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
4. konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów
5. podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną

Informator o egzaminie Kliknij by zapoznać się z informatorem
Dokumenty do pobrania wzorCV
podanieMSZ