Opis kursu:

Kwalifikacyjny kurs zawodowy przygotuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
• pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu, potrzeb bio- psycho- społecznych,
• asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych,
• wyjechać za granicę do pracy jako opiekun, a nie posiadających odpowiednich kwalifikacji
• konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów,
• podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną,

Miejsca pracy:
• Zakłady opieki zdrowotnej,
• Zakłady opiekuńczo- lecznicze, zakłady pielęgniarsko- opiekuńcze,
• Podstawowa opieka zdrowotna( opieka środowiskowa, domowa),
• Fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób wymagających opieki,
• Hospicja, domy pomocy społecznej

Prowadzący:

Kadra dydaktyczna WSCKZ i U w Rawiczu

Termin: zgłoszenia

Zajęcia prowadzone będą w przypadku zebrania grupy 10-15 osób. O terminie rozpoczęcia kursu będziemy powiadamiać zainteresowane osoby. Prosimy o podanie aktualnego adresu oraz nr tel. na zgłoszeniu.

Odpłatność:
KSZTAŁCENIE BEZPŁATNE!

Dokumenty:

Pobierz kartę zgłoszenia na kurs

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres mailowy : sekretariat@medyk-rawicz.com.pl


• WSCKZiU w Rawiczu zastrzega sobie prawo odwołania kursu w przypadku nie zebrania, minimalnej ilości osób (osoby, które zgłosiły się na kurs zostaną powiadomione o fakcie odwołania kursu, a wpłacone pieniądze zwrócone na wskazane konto).