Celem kursu jest:

1. Przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry opiekunów do inicjowania i wdrażania zmian ukierunkowanych na poprawę jakości świadczonych usług oraz podejmowania działań zmierzających do rozwoju zawodowego
2. Przygotowanie personelu do profesjonalnego sprawowania opieki nad pacjentem z chorobami układu nerwowego
• kurs daje przydatną wiedzę
• możliwość uzyskania odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania
• możliwość przełożenia uzyskanej wiedzy na praktykę

Adresat:
Kurs przeznaczony jest dla opiekunów medycznych i opiekunów Domu Pomocy Społecznej pracujących w placówkach zdrowia, hospicjach oraz innych zakładach opiekuńczo-leczniczych, którzy chcą poznać lub pogłębić swoją wiedzę na temat opieki nad osobami ze schorzeniami neurologicznymi ,aby móc wykorzystać ją w bezpośrednim kontakcie z podopiecznym/pacjentem.

Zgłoszenia mogą dotyczyć osób indywidualnych, grup zorganizowanych jak i zakładów pracy celem uzupełnienia umiejętności personelu opiekuńczego. Szkolenie może być pomocne w ubieganiu się o pracę zagraniczną w opiece nad chorym.

Prowadzący:
Kadra dydaktyczna WSCKZ i U w Rawiczu

Czas trwania:
30 godz.
Termin zgłoszenia:
Zajęcia prowadzone będą w przypadku zebrania grupy 10-15 osób. O terminie rozpoczęcia kursu będziemy powiadamiać zainteresowane osoby. Prosimy o podanie aktualnego adresu oraz nr tel. na zgłoszeniu.

Odpłatność:
informacja pod numerem tel. 65/545-21-20 lub za pośrednictwem skrzynki e-mail.

Dokumenty:
Pobierz kartę zgłoszenia na kurs

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres mailowy: sekretariat@medyk-rawicz.com.pl

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu
63-900 Rawicz
Ul. Grota Roweckiego 6

Dodatkowe informacje: (65) 5452120 lub 65 5467155 w godz. (8.00-15.00)

KONTO BANKOWE
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu

WBK S.A oddz. Rawicz 44 1090 1287 0000 0001 2028 4331

Prosimy w tytule przelewu podać imię i nazwisko uczestnika z dopisanym tytułem kursu

Uwaga: WSCKZiU w Rawiczu zastrzega sobie prawo odwołania kursu w przypadku nie zebrania minimalnej ilości osób (osoby, które zgłosiły się na kurs zostaną powiadomione o fakcie odwołania kursu, a wpłacone pieniądze zwrócone na wskazane konto).