Celem kursu jest:
Przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia

W wyniku realizowanego kursu uczestnik potrafi :
• wykonać działania w przypadku zatrzymania czynności oddechowych u dziecka i osoby dorosłej,
• wykonać unieruchomienia w przypadku złamań ,skręceń i zwichnięć
• zastosować opatrunki osłaniające, uciskowe w przypadku krwawień i krwotoków
• wykazać się znajomością zasad postępowania w przypadku oparzeń termicznych ,chemicznych ,słonecznych i elektrycznych
• postępować w przypadku ukąszeń ,użądleń ,pogryzień

Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu treningowego w salach ćwiczeniowych. W zajęciach dominuje forma pokazu oraz ćwiczeń z udziałem uczestników szkolenia.

Adresat:
W kursie mogą wziąć osoby ,które ukończyły 18 rok życia -pracownicy zakładów pracy oraz osoby indywidualne zainteresowane zdobyciem umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Istnieje możliwość dostosowania czasowego i organizacyjnego szkolenia do potrzeb uczestników kursu.

Prowadzący:
Doświadczona kadra dydaktyczna

Czas trwania:
8 godz.

Termin zgłoszenia:
Zajęcia prowadzone będą w przypadku zebrania grupy 10-15 osób. O terminie rozpoczęcia kursu będziemy powiadamiać zainteresowane osoby. Prosimy o podanie aktualnego adresu oraz nr tel. na zgłoszeniu.

Odpłatność:
informacja pod numerem tel. 65/545-21-20 lub za pośrednictwem skrzynki e-mail.

Dokumenty:
Pobierz kartę zgłoszenia na kurs
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres mailowy: sekretariat@medyk-rawicz.com.pl

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu
63-900 Rawicz
Ul. Grota Roweckiego 6

Dodatkowe informacje: (65) 5452120 lub 65 5467155 w godz. (8.00-15.00)

KONTO BANKOWE
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu

WBK S.A oddz. Rawicz 44 1090 1287 0000 0001 2028 4331

Prosimy w tytule przelewu podać imię i nazwisko uczestnika z dopisanym tytułem kursu

Uwaga: WSCKZiU w Rawiczu zastrzega sobie prawo odwołania kursu w przypadku nie zebrania minimalnej ilości osób (osoby, które zgłosiły się na kurs zostaną powiadomione o fakcie odwołania kursu, a wpłacone pieniądze zwrócone na wskazane konto).