Opis kursu:
Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się obowiązuje w Polsce od 1 kwietnia 2012 roku!
„Każdy użytkownik języka migowego musi mieć prawo do używania swojego ojczystego języka migowego bez ograniczeń i dyskryminacji. Komunikacja i korzystanie z języka ojczystego jest podstawowym prawem człowieka.”

Udział w kursie zapewni jego uczestnikom:
• rozumienie prostych wypowiedzi w tym języku,
•• formułowanie prostych wypowiedzi w zakresie objętym materiałem nauczania.

W wyniku nauczania słuchacze:
• Poznają problematykę środowiska osób niesłyszących i ich potrzeb ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji społecznej.
• Przyswoją wiedzę o języku migowym i jego zastosowaniach w komunikacji z niesłyszącymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad translatoryki migowej.
• Nabędą praktycznych umiejętności w posługiwaniu się polskim alfabetem palcowym oraz podstawowymi liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Adresat:
Pracownicy placówek służby zdrowia, ośrodków opiekuńczych, Domów Pomocy Społecznej, stowarzyszeń itp. Zgłoszenia mogą dotyczyć osób indywidualnych oraz grup zorganizowanych.

Prowadzący:
Kadra dydaktyczna WSCKZ i U w Rawiczu

Czas trwania:
60 godz.

Termin zgłoszenia:
Zajęcia prowadzone będą w przypadku zebrania grupy 10-15 osób. O terminie rozpoczęcia kursu będziemy powiadamiać zainteresowane osoby. Prosimy o podanie aktualnego adresu oraz nr tel. na zgłoszeniu.

Odpłatność:
informacja pod numerem tel. 65/545-21-20 lub za pośrednictwem skrzynki e-mail.

Dokumenty:
Pobierz kartę zgłoszenia na kurs
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres mailowy: sekretariat@medyk-rawicz.com.pl

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu
63-900 Rawicz
Ul. Grota Roweckiego 6

Dodatkowe informacje: (65) 5452120 lub 65 5467155 w godz. (8.00-15.00)

KONTO BANKOWE
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu

WBK S.A oddz. Rawicz 44 1090 1287 0000 0001 2028 4331

Prosimy w tytule przelewu podać imię i nazwisko uczestnika z dopisanym tytułem kursu

Uwaga: WSCKZiU w Rawiczu zastrzega sobie prawo odwołania kursu w przypadku nie zebrania minimalnej ilości osób (osoby, które zgłosiły się na kurs zostaną powiadomione o fakcie odwołania kursu, a wpłacone pieniądze zwrócone na wskazane konto).