Kwalifikacyjny kurs zawodowy – jest to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego. Program nauczania kursu uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji, a jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie tej kwalifikacji. Jest to oferta skierowana do osób pełnoletnich o różnym stopniu wykształceniu, chcących uzyskać nowy zawód.

Kształcenie odbywa się w formie zaocznej 2 dni co 2 tygodnie.

Czas nauki: od września do końca kwietnia

Fotograf jest zawodem zajmującym się rejestrowaniem, obróbką, powielaniem i publikowaniem obrazów z wykorzystaniem dostępnych technik i nośników obrazu. Wykonuje zdjęcia do dokumentów, okolicznościowe, portretowe, reklamowe czy reportażowe. Fotograf wykorzystuje w swojej pracy sprzęt analogowy lub cyfrowy o różnym stopniu zawansowania technicznego.

Fotograf może prowadzić własną działalność usługową, pracować w firmie fotograficznej lub w instytucjach wykorzystujących fotografię w swojej działalności: agencje reklamowe, telewizja, redakcje prasowe.

Absolwent kierunku Fotograf będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji AUD.02. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu:

  • przygotowania planu zdjęciowego;
  • rejestrowania obrazu;
  • obróbki i publikowania obrazu.

Pobierz kartę zgłoszeniową  kliknij tutaj

Informacje znajdziesz pod numerem telefonu 65/545-21-20 lub e-mail:
kursy@medyk-rawicz.com.pl lub sekretariat@medyk-rawicz.com.pl