Kierunek ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
Szkoła MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
Dla kogo KSZTAŁCENIE MŁODZIEŻY KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH
Forma FORMA DZIENNA FORMA DZIENNA
(minimum 3 dni w tygodniu)
FORMA ZAOCZNA
(piątki i soboty co 2 tygodnie)

Czas nauki
1 rok 1 rok 1 rok
Nabór
Kliknij by obejrzeć ulotkę
Informacje o kierunku Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest zawodem nowym w obszarze pomocy społecznej. Historia jego powstania sięga roku 2001, gdy rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej został wpisany do systemu kształcenia.Celem głównym działań zawodowych asystenta jest systematyczne wspieranie w kształceniu samodzielności i wzmacnianie wiary osoby niepełnosprawnej we własne możliwości.

Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem, diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych, pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych, planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej, włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.

Zakres działań zawodowych asystenta wymaga posiadania określonych kompetencji personalnych i społecznych. Wśród nich, ze względu na charakter pracy z człowiekiem niepełnosprawnym, istotne znaczenie ma empatia i komunikatywność. W realizacji zadań kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy oraz zdolności negocjowania pomocy i wsparcia ze strony środowiska społecznego, organizacji i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Absolwent wydziału Asystent Osoby Niepełnosprawnej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

1. udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji;
2. świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego;
3. wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej;
4. motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

Informator o egzaminie Kliknij by zapoznać się z informatorem
Dokumenty do pobrania wzorCV
podanieMSZ