ZAPROSZENIE DO BIBLIOTEKI

Biblioteka Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu liczy ponad 17.000 woluminów, kaset Video oraz płyt CD. W naszym księgozbiorze znajdują się książki popularno–naukowe, medyczne, a także beletrystyka.
Biblioteka WSCKZiU w Rawiczu prenumeruje następujące czasopisma:
► Głos Nauczycielski,
► Problemy opiekuńczo – wychowawcze,
► Wspólne tematy,
► Na temat,
► Medi,
► Integracja,
► Magazyn Medyczny,
► Na ratunek,
► Eko – Świat,
► Moda na zdrowie,
► i inne.
Posiadamy i udostępniamy informatory do szkół medycznych oraz prowadzimy teczki tematyczne, np. dotyczące poszczególnych układów.

Biblioteka WSCKZiU w Rawiczu udziela informacji bibliograficznej naszym słuchaczom przygotowującym się do olimpiad, egzaminów zewnętrznych oraz piszącym referaty i prace kontrolne. Nasi słuchacze mają możliwość korzystania z katalogu rzeczowego i alfabetycznego, z czytelni oraz pracowni multimedialnej.

Biblioteka WSCKZiU w Rawiczu udostępnia swój księgozbiór pracownikom Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawiczu, absolwentom naszej szkoły uzupełniającym swoje kwalifikacje oraz innym.
Kontaktujemy się z innymi bibliotekami, wydawnictwami i księgarniami w poszukiwania nowości wydawniczych.

Zapraszamy do korzystania ze zbiorów naszej biblioteki!