Informacja dot. naboru na referenta ds. księgowości.

    Rawicz, 30.07.2019 r.

    Informacja o wyniku naboru

na wolne stanowisko urzędnicze

   Referent ds. księgowości

W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko referent ds. księgowości wybrana została

Pani Angelika Giera, zamieszkała w Szymanowie.

Na podstawie złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzonej rozmowy

kwalifikacyjnej zdecydowano o zatrudnieniu w/w.