Akcja promocyjna w Nieparcie, Osieku oraz Jutrosinie.

 

11 czerwca oraz 18 czerwca 2017 r. nauczyciele oraz słuchacze WSCKZiU w Rawiczu aktywnie spędzali czas podczas spotkań z mieszkańcami miejscowości Niepart, Osiek                           i Jutrosin .

11 czerwca kierownik szkolenia prakt. Bożena Michalik  , nauczyciel pani Magdalena Przewoźnik oraz słuchacze kierunku Technik masażysta brali udział w Świecie Rodziny                     w Nieparcie. Podczas imprezy pani Magdalena Przewoźnik prowadziła zabawy animacyjne oraz  malowanie dziecięcych twarzy dla dzieci . Osoby dorosłe mogły skorzystać z oferty edukacyjnej naszej szkoły ,którą przeprowadziła kier. szkol. praktycznego.

18 czerwca uczestniczyliśmy w imprezie z okazji Dnia Dziecka w Osieku oraz Turnieju Wsi w Jutrosinie. W uroczystościach tych uczestniczyła kier.szkol.prakt. Bożena Michalik, nauczyciele pani Magdalena Przewoźnik ,Elżbieta Litwinowicz ,Elżbieta Sobko oraz słuchacze kierunków Opiekun medyczny ,Technik masażysta oraz Technik Usług Kosmetyczny. Mieszkańcy tych miejscowości mogli bezpłatnie skorzystać z pomiarów ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cukru we krwi ,malowania dziecięcych twarzy oraz masaży. Ponad to prowadziliśmy zbiórkę pieniędzy dla mieszkanki Jutrosina na zakup łóżka rehabilitacyjnego. Inicjatorką  akcji  była Pani M. Przewoźnik. Zebrano  kwotę około 300 zł.

Nasze stanowiska były licznie odwiedzane przez uczestników imprez. Równocześnie prowadziliśmy promocję WSCKZiU , podczas której zapoznaliśmy mieszkańców                               z atrakcyjnymi kierunkami kształcenia młodzieży oraz osób dorosłych.