Innowacja pedagogiczna – Przedszkolak ratownikiem

26 .04.2017 r. w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego   i Ustawicznego w Rawiczu gościliśmy Panią Dyrektor Elżbietę Sołtysiak oraz grupę 48 dzieci wraz z  opiekunami z Przedszkola nr 5 „Pod Grzybkiem. Było to ostanie spotkanie podsumowujące innowację  pedagogiczną „ Przedszkolak ratownikiem”.”

Dzieci miały okazję zwiedzić pracownie  szkolne oraz  poznać sprzęt wykorzystywany                      w ratownictwie medycznym oraz zabiegach higieniczno-opiekuńczych. Podczas przeszło godzinnych zajęć przedszkolaki   wykonywały czynności polegające na rozpoznaniu stanu osoby poszkodowanej , powiadamianiu pogotowia ratunkowego, zastosowaniu chusty trójkątnej w unieruchamianiu złamań  oraz opatrywaniu drobnych zranień.

Atrakcją dla dzieci było wykonanie malowania twarzy przez słuchaczki I roku kierunku Technik Usług Kosmetycznych. Nad realizacją i przebiegiem czuwała kierownik szkol.praktycznego Pani mgr Bożena Michalik oraz nauczycielka Pani mgr Magdalena Przewoźnik. W działaniach uczestniczyli   słuchacze II roku kierunku Technik masażysta, którzy pomagali dzieciom w wykonywaniu czynności ratowniczych.

Uwieńczeniem spotkania było wręczenie przez Panią Bożenę Michalik wszystkim przedszkolakom dyplomów „Małego ratownika” oraz cukierków.

 

Opracowała: Bożena Michalik