Zadanie remontowe pn: „remont sal dydaktycznych na I piętrze”

logo_shadow

  1. Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu.
  2. Zakres rzeczowy zadania: wymiana podłóg w salach dydaktycznych i malowanie ścian.
  3. Czar realizacji lipiec 2017 r.
  4. Wartość zadania 30 000,00 zł

Sala 1

Sala 2

Prace remontowe zakończono dnia 31.07.2017 r.