Konferencja pt. „Międzypokoleniowa transmisja wiedzy i wartości”

Wychodząc na przeciw współczesnym problemom społecznym Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu zorganizowało w dniu 15 marca 2017r. konferencję pt. „Międzypokoleniowa  transmisja wiedzy i wartości”

Intencją organizacji konferencji było przekazanie młodzieży szkół ponad gimnazjalnych wartości, które mogą zyskać dzięki kontaktom z osobami w wieku senioralnym, pokazanie, że osoby starsze są i mogą pozostawać aktywne, otwarte na wszelkiego rodzaju nowości, czasami trzeba tylko młodego pokolenia, które dzięki swojemu zaangażowaniu i szybkości w przyswajaniu im to ułatwi.

Udział w konferencji  wzięło 150 osób.  Wśród zaproszonych gości udział wzięli Starosta Rawicki Pan Adam Sperzyński, Z-ca Burmistrza Gminy Rawicz Pan Paweł Szybaj, Pani Jolanta Kamzela – Czub Naczelnik w Departamencie  Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Dyrektor ds. pielęgniarstwa rawickiego szpitala Pani Monika Michałowska, Prezes LZS w Rawiczu Pani Grażyna Pertek, Dyrektor DPS w Pakówce Pani Lucyna Nowak, ponadto dyrektorzy i nauczyciele rawickich szkół ponad gimnazjalnych oraz dyrektorzy i nauczyciele WSCKZiU dla których, organem prowadzącym jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Najliczniejsze grono odbiorców stanowili uczniowie rawickich szkół jak również uczniowie WSCKZiU z Rawicza, Poznania, Gniezna, Konina, Ostrowa oraz słuchacze Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wszystkich uczestników konferencji bardzo ciepło powitała Gospodarz konferencji Pani Urszula Maćkowiak Dyrektor WSCKZiU

w Rawiczu.

Podczas prelekcji wygłoszonych przez zaproszonych gości , wśród których była dr nauk med. Jolanta Twardowska Rajewska geriatra, mgr Teresa Wawro psycholog – obie Panie są wykładowcami  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i zajmują się na co dzień szeroko pojętą gerontologią, zaprezentowały pozycję, status Seniora u progu XXI w – w szeroko pojętym  „globalnym” świecie z wszystkimi jego uwarunkowaniami interakcji społecznej wskazując na bariery jak i ułatwienia w niej, a wszystko to przyprawione nutką literackiego spojrzenia na nieuchronność przemijania. Pani  Bogdana Niemierko zapoznała z ideą tworzenia i działalności uniwersytetów trzeciego wieku., taki zresztą był tytuł prelekcji: Uniwersytety III wieku – Organizacja pozarządowa, jej  doświadczenia i rola  w życiu seniorów. Szefowa MGOPS Władysława Czajkowska przedstawiła zaangażowanie MGOPS w budowanie relacji międzypokoleniowych na potwierdzenie prezentując mnóstwo zdjęć z inicjatyw podejmowanych na terenie powiatu rawickiego. Pan Marcin Cieśla zaprezentował treści dotyczące kompetencji kluczowych w pracy z seniorami na przykładzie kształcenia słuchaczy w WSCKZiU w Rawiczu.  Beata Wojciechowska nauczyciel WSCKZiU w Rawiczu natomiast  w swoim wystąpieniu pt.: „Kształcenie profesjonalnej kadry do pracy z seniorami” zaznaczyła, że proces transformacji demograficznej cały czas prognozuje znaczny przyrost osób w wieku starszym w tym szczególnie obarczonym ryzykiem niesamodzielności. Opieka długoterminowa stanie się zatem jednym z najważniejszych wyzwań dla systemu zabezpieczenia społecznego obywateli. WSCKZiU w Rawiczu kształci kadry przygotowane do opieki nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi. Fachowe kwalifikacje uzyskają na kierunku Opiekun osoby starszej, Opiekunka środowiskowa, Opiekun medyczny, Opiekun w Domu Pomocy Społecznej, Asystent osoby niepełnosprawnej. Ponadto w rawickim medyku można uzyskać fachowe kwalifikacje w zawodzie Terapeuta Zajęciowy, Technik Masażysta, Technik Usług Kosmetycznych.  Kształcenie w tych zawodach odbywa się w systemie zarówno dziennym jak i zaocznym dla młodzieży i osób dorosłych.

Na podstawie wystąpień zaproszonych prelegentów młodzi uczestnicy konferencji, dowiedzieli sie, że obecne tempo życia, wszechobecny pośpiech powodują, że nie dostrzegamy tego, jak szybko czas płynie a my wszyscy starzejemy się. Funkcjonuje wiele mitów oraz uprzedzeń dotyczących starości. Niechęć, negatywny stereotyp wobec ludzi starszych, często wyłania się na podstawie wielu przekazów medialnych, a brak pozytywnego nastawienia, sprzyja marginalizacji tych osób. Brak rzetelnej wiedzy, pogłębia takie właśnie nastawienie. Co należy w związku z tym robić? NIE TYLKO MOŻNA , ALE NALEŻY OBALAĆ MITY I UPRZEDZENIA  ZWIĄZANE Z OKRESEM STAROŚCI! i takim też przesłaniem zakończono oficjalną część konferencji, po której wystąpił Chór „Kameleon”, którego prowadzącą jest Pani Jowita Augustyniak. Młodzież występująca zaprezentowała niezwykle różnorodny repertuar, niekiedy tak żywiołowe wykonanie, że, aż niektórzy podrygiwali w takt śpiewanych utworów. Występ nagrodzono gromkimi brawami, po którym ogłoszono wyniki konkursu fotograficznego pn. „Mosty międzypokoleniowe w obiektywie” Konkurs był ogłoszony dla młodzieży, na który nadesłano  ciekawe zdjęcia ukazujące przekazywanie wiedzy, wartości, tradycji miedzy pokoleniami. Prace zostały zaprezentowane wszystkim uczestnikom konferencji  jako wystawa zdjęć  w holu gimnazjum.

                                                                                  opracowała Beata Wojciechowska