Drzwi Otwarte Województwa Wielkopolskiego

W dniu 6 grudnia 2016 r. w Poznaniu odbyły się Drzwi Otwarte Województwa Wielkopolskiego dla organizacji pozarządowych połączonych z rozstrzygnięciem konkursu Barwy Wolontariatu.
Organizatorami uroczystości był
Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych.
W uroczystej gali uczestniczyli wolontariusze naszego Centrum p. Katarzyna Cygler i p. Marlena Janas /II Rok wydział Technik Masażysta/ wraz z kierownikiem szkolenia praktycznego p. Bożeną Michalik oraz opiekunem p. Magdaleną Przewoźnik.
Za udział w konkursie wolontariusze otrzymali Dyplom dla Szkolnego Koła Wolontariatu przy Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu, upominki oraz podziękowania od organizatora konkursu.
Podczas uroczystości  uczestnicy mieli okazję zapoznania się z prezentacją Centrów wolontariatu, udziałem w panelu dyskusyjnym dot. zarządzania wolontariatem oraz przykładami międzynarodowych projektów z zaproszeniem do współpracy.
Wydarzenie uwieńczył koncert Poznańskiego Chóru Nauczycieli im. Ignacego Jana Paderewskiego, występującego w ramach Dni Kultury Solidarności.