SPOTKANIE PRZEDMIOTOWO – METODYCZNE

 

W dniu 9 marca 2016 r. z inicjatywy Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu /rawickiego Medyka / odbyło się  Spotkanie Przedmiotowo – Metodyczne pod hasłem „Personel opiekuńczy w obliczu zmian demograficznych.”

Na zaproszenie dyrektora Centrum p. Urszuli Maćkowiak w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organu prowadzącego szkołę /Samorządu Województwa Wielkopolskiego/

  • Dorota Kinal – Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
  • Janina Golik – Naczelnik Wydziału Ekonomicznego Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
  • Jolanta Kamizela-Czub – Naczelnik Wydziału Organizacji i nadzoru Placówek Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
  • dyrektorzy Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie, w Poznaniu, w Ostrowie Wielkopolskim, w Koninie, we Wrześni,
  • nauczyciele, uczniowie i słuchacze wymienionych placówek.

 

Wśród zaproszonych gości byli również:

  • Zbigniew Kurczewski /funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu –  ratownik medyczny – absolwent naszej szkoły/,
  • Danuta Wojciechowska z Rawickiego Uniwersytetu III Wieku,
  • Maciej Legenza /przedstawiciel firmy Medex/,
  • Jolanta Miśkowiak /przedstawiciel lokalnych mediów/.

 

Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać cyklu prelekcji dotyczących roli opiekuna medycznego w obliczu dokonujących się zmian demograficznych.

W przerwie spotkania uczestnicy zwiedzali naszą placówkę / pracownie zawodowe w tym pracownie zabiegów higienicznych, pracownię masażu, pracownie zabiegów kosmetycznych, pracownie komputerowe, pracownię anatomii / oraz Bibliotekę szkolną wraz z Centrum Multimedialnym .

Spotkanie było także  okazją do wymiany doświadczeń między nauczycielami z  poszczególnych Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Uczniowie i słuchacze wymieniali się doświadczeniami a także nawiązywali nowe znajomości .

Sponsorami spotkania byli: Urząd Miasta i Gminy Rawicz /Biuro Promocji/, firma Medex, firma Gazomet Sp. z o.o., Drogeria Vica w Rawiczu, firma Walbet sp. j.