Rawicki Jarmark Bożonarodzeniowy

Podczas Rawickiego Jarmarku Bożonarodzeniowego słuchacze naszej szkoły wykonywali: masaż, makijaż dzienny oraz pomiary poziomu ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi. Nasze stanowisko ciszyło się sporym zainteresowaniem wśród uczestników jarmarku.