SPOTKAJMY SIĘ NA TRASIE

W dniu 11.10.2015 w Miejskiej Górce odbył się XV Dzień Papieski – ,,Jan Paweł II – Patron Rodziny”, ,,SPOTKAJMY SIĘ NA TRASIE” słuchacze Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych na kierunku Technik Masażysta prowadzili rozgrzewkę przed marszem Nordic Walking. Szkołę reprezentowała: Pani Marlena Janas i Pani Anna Lorek wraz z opiekunem grupy Magdaleną Przewoźnik.