Kwalifikacyjny kurs zawodowy Technika Usług Kosmetycznych

 

Zapraszamy na:

BEZPŁATNY KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

TECHNIKA USŁUG KOSMETYCZNYCH

NIE JEST WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE!

KSZTAŁCENIE DZIENNE I ZAOCZNE

Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik usług kosmetycznych będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przeprowadzania diagnozy kosmetycznej
  • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających
  • udzielania porad kosmetycznych
  • organizowania i prowadzenia gabinetu kosmetycznego

Absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik usług kosmetycznych mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • gabinetach kosmetycznych
  • gabinetach odnowy biologicznej
  • firmach kosmetycznych
  • lub prowadzić własny gabinet kosmetyczny

Zawód technik usług kosmetycznych podzielony jest na 2 kwalifikacje:

  • wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy (K1)
  • wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp (K2

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są według programów nauczania, uwzględniających podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.