Uroczystość wręczenia zaświadczeń i ukończenia Kwalifikacyjnego Kursu Opiekuna Medycznego

25 kwietnia 2015 roku w WSCKZ i U w Rawiczu odbyło się wręczenie zaświadczeń ukończenia Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Opiekuna Medycznego przez dyrektora mgr Urszulę Maćkowiak oraz kierownika szkolenia praktycznego mgr Bożenę Michalik . Pozytywnie kurs ukończyło 14 osób, które niebawem przystąpią do egzaminu zawodowego potwierdzające kwalifikacje w zawodzie opiekuna medycznego. Kurs trwał siedem miesięcy podczas których panie zdobywały wiadomości oraz umiejętności niezbędne w opiece nad osobą chorą i niesamodzielną. Dyrektor mgr Urszula Maćkowiak przekazała uczestnikom gratulacje z tytułu ukończenia kursu oraz dyplomy uznania dla wyróżniających się osób.

Pożegnanie uczestników kursu z ramienia słuchaczy dokonała słuchaczka wydziału Opiekun w Domu Pomocy Społecznej pani Honorata Ilczyszyn ,która wygłosiła na tę okoliczność samodzielnie napisany wiersz. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele słuchaczy poszczególnych kierunków kształcenia oraz przedstawiciele lokalnej prasy.