Targi Edukacyjne w Górze

W dniu 10.04.2015 r. słuchacze Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu wraz z opiekunem mgr E. Brzezińską brali udział w Targach Edukacyjnych organizowanych w Zespole Szkół w Górze. Promując naszą szkołę słuchacze dokonywali pomiaru ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi a także pokazali masaż dłoni. Nasze stanowisko cieszyło się zainteresowaniem wśród odwiedzających.