Zbiórka żywności w ,,Intermarche”

W dniach 20-21 marzec 2015 roku w godz. od 8.00 do 20.00 pięciu słuchaczy z Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu wzięło udział w zbiórce żywności w ,,Intermarche”. Wzorem lat ubiegłych w/w akcja była przeznaczona dla mieszkańców biednych, opuszczonych, będących w trudnych warunkach. Akcja odbyła się pod patronatem ,,Caritasu” Banku Żywności w Rawiczu. Słuchacze wraz z opiekunem mgr Barbarą Kasperczyk chętnie włączyli się do szczytnej akcji.