Akcja krwiodawstwa

Z inicjatywy Wielkopolskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu przy współpracy ze Stacją Krwiodawstwa w Lesznie odbyła się w Wielkopolskim Samorządowy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu akcja krwiodawstwa, w której wzięli udział słuchacze szkoły wraz z opiekunem mgr Barbarą Kasperczyk oraz mieszkańcy Rawicza. Pobrana krew była przeznaczona na 5-letniego Hubera Murawkę z chorobą nowotworową oraz na Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej.