Laureaci konkursu „Barwy Wolontariatu”

Wolontariusze Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu wzięli udział w konferencji podsumowującej Kampanię Wielkopolska Obywatelska połączoną z oficjalnym wręczeniem nagród regionalnego konkursu” Barwy Wolontariatu”.

Konferencja odbyła się 17.12.2013 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Uczestniczyły w niej: Pani Dyrektor WSCKZiU w Rawiczu Urszula Maćkowiak, opiekun szkolnego koła wolontariatu Bożena Michalik oraz Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu Pani Władysława Czajkowska, która wytypowała i zgłosiła wolontariuszy do konkursu.

Kapituła Konkursu powołana przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych prowadzącą Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu, wybrała następujących laureatów Etapu Regionalnego Konkursu „Barwy Wolontariatu”:
I. Pani Grażyna Kierstan-Weiss zgłoszona przez Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu
II. Pani Marta Jastrząb zgłoszona przez Fundację „Dobrze ,że Jesteś” w Poznaniu
III. Szkolne Koło Wolontariatu w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu

Dodatkowo Kapituła zadecydowała o przyznaniu wyróżnień dla:
• Rodziny skażonej wolontariatem, czyli Anny, Przemka i Jerzego z Fundacji na Rzecz Integracji Osób Niepelnosprawnych i Autystycznych FIONA,
• wolontariuszy z Banku BPH z Gniezna,
• Pani Barbary Ozgi z Ujścia,
• Pani Emilii Golińskiej z Pleszewa,
• wolontariuszy Grupy ENEA,
• Szkolnego Koła Wolontariatu „Gotowi do Pomocy” z Pamiątkowa.

Wolontariusze WSCKZiU w Rawiczu oraz opiekun szkolnego koła pani Bożena Michalik za zajęcie III miejsca otrzymali statuetkę, dyplom oraz upominki w postaci Apteczek Społecznych. Dyplomy oraz upominki wręczała Pani Anna Grzymisławska – Dyrektor Departamentu Organizacyjnego i Kadr w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Prezentacji wyróżnionych organizacji dokonała Pani Ewa Zarzycka Koordynatorka ds. wolontariatu w Wielkopolskiej Radzie Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych w Poznaniu.

Wybrani na poziomie lokalnym wolontariusze z WSCKZiU w Rawiczu spotkają się w etapie ogólnopolskim konkursu w czasie Gali Wolontariatu w Warszawie, podczas której wyłonionych zostanie trzech zwycięzców. Posiedzenie Wielkopolskiej Rady Pożytku Publicznego miało charakter otwarty podczas którego, uczestnicy mieli okazję wysłuchać sprawozdania z działalności WRPP prezentowanego przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu Panią Aleksandrę Kowalską.

Mgr Bożena Michalik