Kurs doskonalący z zakresu opieki nad osobami starszymi

W dniach 4 i 6 lutego 2014r. odbył się kurs doskonalący z zakresu opieki nad osobami starszymi. W kursie wzięło udział 10 osób pracujących z osobami w wieku podeszłym.
Uczestnicy wzięli udział w szkoleniu aby:
– podnieść swoje umiejętności, kwalifikacje,
– dowiedzieć się jak zadbać o bezpieczeństwo podopiecznego oraz swoje podczas pracy jako opiekun.

Całość kursu obejmowała 30 – godzin zajęć teoretyczno–warsztatowych składających się z następujących modułów tematycznych:
• Kompetencje opiekuna
• Pierwsza pomoc przedmedyczna
• Pielęgnacja i higiena osoby starszej
• Zasady żywienia ludzi chorych i starszych
• Psychologia i socjologia w opiece nad osoba starszą
• Pomoc społeczna i współpraca ze środowiskiem podopiecznego oraz rodziną

Wykładowcami na kursie byli doświadczeni nauczyciele WSCKZiU w Rawiczu:
– mgr Beata Wojciechowska, specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej’
– mgr Barbara Kasperczyk, specjalista geriatrii i gerontologii,
– mgr Kinga Dudek – Stach, psycholog

W ramach kursu uczestnicy otrzymali:
• materiały szkoleniowe,
• starannie przygotowaną wiedzę merytoryczną,
• przerwy na kawę, herbatę, mały poczęstunek.

Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs pozytywnie. Zwieńczeniem dwudniowego szkolenia było otrzymanie zaświadczeń o ukończeniu kursu zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN).

Mgr Beata Wojciechowska