Konkurs „Styl życia jako czynnik warunkujący zdrowie”

W dniu 2 kwietnia 2014 r. słuchacze Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu uczestniczyli w konkursie zorganizowanym przez WSCKZiU w Poznaniu , ul. Szamarzewskiego 99, pt. „Styl życia jako czynnik warunkujący zdrowie”.
Naszą szkołę reprezentowały Izabela Pieprzyk oraz Klaudyna Zaucha z opiekunem mgr Beatą Wojciechowską. Słuchaczki pozytywnie przeszły przez szkolny etap konkursu polegający na rozwiązaniu testu złożonego z 20 pytań testowych. Finałowy etap konkursu składał się z dwóch etapów: rozwiązaniu testu pisemnego złożonego z 20 pytań testowych na temat zdrowego stylu życia oraz przedstawienia prezentacji związanej z tematyką konkursu.
Pomimo faktu, iż nie zajęliśmy pierwszego miejsca, wyniki uzyskane przez reprezentantki naszej szkoły zostały docenione, słuchaczki otrzymały nagrody książkowe.

Tekst: mg Beata Wojciechowska